VÝTVARNÁ SÚŤAŽ ĽUDSKÉ PRÁVA V SVETE DETÍ

15.11.2017 / 14:18

Spoločnosť priateľov detí –Li(e)nka realizuje od apríla 2017 do konca roka projekt Podpora vzdelávania detí v oblasti dodržiavania ľudských práv.

Zámerom projektu je informovať deti a mládež o ľudských právach a ich dodržiavaní, naučiť ich ako správne riešiť situácie, ktoré poškodzujú práva a záujmy iných. Cieľom týchto aktivít je predchádzať rasistickému, násilnému a inému netolerantnému správaniu u detí a mládeže. Aktivity projektu sa realizujú v priamom kontakte s deťmi na Linke detskej dôvery formou monitoringu porušovania detských a ľudských práv, ktoré avizujú v kontaktoch klienti na Linke detskej dôvery a neformálnym vzdelávaním s preventívnym zameraním na predchádzanie násilného, rasistického a intolerantného správania u detí a mládeže v školách a komunitách. Táto časť sa realizuje formou workshopov na ZŠ a SŠ v Košiciach. Treťou, záverečnou časťou projektu je súťaž výtvarných prác žiakov ZŠ na tému Ľudské práva v svete detí. Súťaž bude prebiehať na FB stránke Linky detskej dôvery. Na rozdiel od kontaktov na Linke detskej dôvery, kde nám detí avizujú porušovanie ľudských práv, chceme, aby vo výtvarnej súťaži vyjadrili deti tie ľudské práva, ktoré považujú pre nich za najdôležitejšie.

Účasťou v súťaži ponúkame prihláseným školám možnosť zapojiť sa do aktivít týkajúcich sa výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv a zviditeľniť svoje aktivity nielen na stránke školy. Projekt, výsledky súťaže i zoznam zapojených škôl zverejníme na www.linkadeti.sk a na FB stránke Linky detskej dôvery.

Cieľ: umožniť deťom vyjadriť svoj názor na ľudské práva, na to, ako ich vidia, s dôrazom na tie práva, ktoré sú pre nich najdôležitejšie.

Cieľová skupina: žiaci, ZŠ, SŠ v Košiciach

Priebeh súťaže:

Výtvarná súťaž Ľudské práva v svete detí bude prebiehať na FB stránke Linky detskej dôvery (LDD). LDD má právo neuverejniť práce, ktoré budú v rozpore s dobrými mravmi, obsahujúce vulgarizmy alebo poškodzujúce dobré meno osôb, školy, či iných inštitúcií. Výtvarné stvárnenie môže byť rôzne – kresba, maľba, grafika, fotomontáž, koláž,… Práca musí mať meno a priezvisko autora, adresu školy, ročník. Prácu je potrebné poslať vo formáte jpg. na adresu lienka@linkadeti.sk.

Práca bude zverejnená na FB stránke LDD. Vyhráva dielo, ktoré získa najviac likov.

Odmeny:

Výherca (i vtedy, ak reprezentuje školu) získa odmenu: tablet. Odmeny získajú i jednotlivci na 2. a 3. mieste, resp. víťazi podskupín, ak bude potrebné účastníkov súťaže rozdeliť do skupín, napr. podľa veku. . Škola, ktorej žiaci dostanú najviac likov získa pre svojich žiakov workshop o ľudských právach.

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci i školy. Jednotlivci musia k súťažným prácam priložiť podpísaný súhlas zákonného zástupcu s účasťou v súťaži a so zverejnením práce (scan). Školy, ktoré sa do súťaže prihlásia a pošlú diela svojich žiakov sú zodpovedné za súhlas rodičov s účasťou v súťaži a uverejnením prác súťažiacich na FB stránke LDD. Priložia čestné prehlásenie o súhlase rodičov. Súťaž sa uskutoční, ak sa do nej prihlásia minimálne 3 školy.

Dôležité termíny súťaže:

Prihlásenie do súťaže a poslanie prác: od 13.11. do 30.11.2017

Zverejnenie prác na FB, kde budú súťažiť o počet likov: od 1.12. do 18.12.2017.

Vyhodnotenie a odovzdanie odmeny: 21.12.2017

Komentáre


K článku zatiaľ nieje žiaden komentár, buď prvý!

Pridaj komentár


Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 14:00 do 19:00 hod.

Stlačením tlačítka "Začať chat" súhlasíš so všetkými pravidlami, ktoré si môžeš prečítať TU. Na rozhovor máš vyhradených 60 minút.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk


Kontaktný formulár

skolskaporadna@linkadeti.sk