Malý vírus, ktorý dokázal urobiť veľké zmeny

28.03.2020 / 19:31

Uplynulé týždne priniesli do našich životov zmeny, ktoré sme si dovtedy dokázali len ťažko predstaviť. Aktuálna situácia je pre nás všetkých veľmi náročná ako pre jednotlivcov, tak aj pre rodičov, ktorým zo dňa na deň ostali doma ich nielen školopovinné deti. Vieme si predstaviť ich rozradostené tváre, keď sa dozvedeli, že istý čas nebudú musieť ráno skoro vstávať a že dostali darček v podobe výnimočných prázdnin. Nepochybne bolo ich nadšenie v mnohých rodinách v ostrom kontraste so šokom Vás, rodičov, ktorým v hlave pravdepodobne zasvietila červená kontrolka, ba priam sa rozozvučal alarm sprevádzaný otázkou ČO S NIMI TERAZ?, keď…nechodia do školy…musia sa učiť doma…nemôžu chodiť von s kamarátmi…nemôžu ísť ku starým rodičom…nemôžu ísť do tábora…nudia sa…hašteria sa…nepočúvajú, lebo im je doma dlho…nenechajú Vás pracovať z domu,…nechodia na krúžky,…nechce sa im učiť…treba im variť obed…nepomáhajú v domácnosti, atď. Taká malá, voľným oko neviditeľná vec a ako dokáže paralyzovať každodenný život. Iste je pre nejedného rodiča náročné mať doma deti, zabezpečiť ich vzdelávanie, starať sa o domácnosť a popri tom pracovať či už z domu alebo do práce dochádzať. A ešte aj myslieť na to, či ostanete všetci zdraví. Na druhej strane je to situácia, ktorá Vám vytvára priestor na to, aby ste sa so svojimi blízkymi porozprávali, povedali si veci, na ktoré bežne nemáte čas a odsúvate ich, čítali si s deťmi, vymýšľali spoločné aktivity, na ktoré tiež v každodennom kolobehu nebýva veľa času. Dovoľte nám, milí rodičia, aby sme Vám poskytli niekoľko dobre mienených odporúčaní, ktoré by pre Vás mohli byť za týchto okolností nápomocné:

Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse

Primerane veku. Toto je, samozrejme veľmi všeobecná odpoveď, no pravdou je, že vek a zrelosť dieťaťa je v tejto veci kľúčová. Inak vníma a rozumie situácii škôlkar, inak dieťa na prvom stupni ZŠ a úplne inak Váš puberťák. Základom je neignorovať túto situáciu, netváriť sa, že neexistuje. Deti sú zvedavé a keď niečomu nerozumejú, pýtajú sa. Hovorte im pravdu, ale v takej forme, aby ju zvládli spracovať. Pri hľadaní vhodných odpovedí sa môžete zapotiť. Tu je niekoľko našich tipov: Snažte sa eliminovať pocity strachu. Hoci Vy sami môžete cítiť neistotu, Vaše deti potrebujú mať pocit, že sú v bezpečí. Vysvetlite im, že nechodia do školy, preto, aby ste ostali všetci zdraví. Povedzte im, že nemôžu ísť k babke a dedkovi, pretože ich tým chránia. Hlavne tí menší sa budú cítiť užitočne. Hovorte s nimi o tom, že je dôležité dodržiavať nové pravidlá a čo tým môžeme dosiahnuť. V žiadnom prípade nepoužívajte vírus a epidémiu ako nástroj na vynucovanie poslušnosti. Nestrašte ich tým, že ak nebudú počúvať, tak si pre ne vírus príde. Už aj tak sa musia vysporiadať s novým režimom fungovania, ktorý na ich krehkú psychiku kladie nemalé nároky. Ani pre ne nie je jednoduché doháňať školské učivo, mať obmedzený pohyb a sociálne kontakty. Ak dôvodom, prečo to tak je budú rozumieť, bude pre nich celá táto situácia stráviteľnejšia. Ďalšie užitočné informácie môžete nájsť na:

https://bratislavskykraj.sk/…al-3-min.pdf, https://www.unicef.sk/…oronaviruse/, https://zena.sme.sk/…logicka.html, https://www.noviny.sk/…a-chranit-sa.

Ako vytvoriť denný režim

Spoločný pobyt doma na jednej strane vytvára príležitosť pre utuženie rodinných vzťahov, na druhej strane by si členovia rodiny mali zosúladiť predstavy o spôsobe momentálneho spoločného fungovania a dohodnúť si pravidlá, ktoré bude každý dodržiavať. Pamätajte, že v tomto nemusíte mať hlavné slovo len Vy rodičia, ale je dôležité, aby aj Vaše deti mohli vyjadriť svoje potreby a očakávania a mať pocit, že boli vyslyšané. Pravidlá si môžete nastaviť tak, že sa rozdelíte na rodičovskú a detskú skupinu, pričom každá spíše na papier svoje očakávania a požiadavky. Potom na jeden spoločný papier môžete do stĺpcov vypísať predstavy rodičov, do druhého očakávania detí a diskutovať o nejakom spoločnom výsledku, s ktorým budete všetci spokojní. Ďalšou možnosťou je, že každý člen rodiny predloží svoje návrhy a ostatní budú o schválení hlasovať. Dohodnite si odmeny za dodržiavanie nového režimu a sankcie za jeho porušenie, ktoré budete zaznamenávať červenými a čiernymi bodmi na papier pripnutý na chladničke, ktoré po skončení ochranných opatrení spočítate a vyhodnotíte tak ako ste karanténu zvládli.

Jedným z dôležitých bodov týchto pravidiel spoločného fungovania je zabezpečenie plnenia školských a pracovných povinností. Riešením tejto otázky môže byť rozdelenie dňa na pracovnú a voľnočasovú časť. To môže pomôcť pri zachovaní režimu, ktorý je pri plnení úloh a povinností kľúčový. Týmto viete napodobniť bežný školský alebo pracovný deň, keď doobeda prebieha vyučovanie a poobede zase krúžky a iné aktivity. S deťmi môžete uzavrieť dohodu, že ráno po zobudení (ktoré teraz nemusí byť tak zavčasu) si Vy sadnete k práci a deti k školským úlohám, potom sa spoločne naobedujete a buď ešte pokračujete v pracovnej činnosti alebo strávite čas pri spoločnej aktivite alebo každý podľa seba. Takáto štruktúra dňa je dôležitá, aby ste sa vyhli voľnému „poletovaniu v čase a priestore“, keď máte pocit, že na všetko je čas a dokopy pritom neurobíte takmer nič užitočné. Takéto fungovanie nevytvára pocity istoty a ukotvenia, ktoré sú v čase celkovej neistoty z toho, čo bude, veľmi dôležité.

Ako sa s deťmi učiť

Krízová situácia, ktorá nastala v súvislosti s domácim vyučovaním zmobilizovala odborníkov, vďaka čomu mohlo MŠ SR vytvoriť podpornú platfomu nielen pre učiteľov, ale aj rodičov: http://www.ucimenadialku.sk/…pre-rodicov/.

Ako zvládať obavy z choroby a jej dôsledkov

Pandémia koronavírusu zasiahla do nášho každodenného života, do značnej miery ho ochromila, na čo nie sme v našich končinách vôbec zvyknutí. Bezpochyby predstavuje hrozbu zdravotnú, ekonomickú, spoločenskú. Aj z psychologického uhla pohľadu prináša mnoho negatív – strach, obavy, beznádej, konflikty či neistotu. Možno ste sa spočiatku stretávali s prístupom, že sú tieto reakcie prehnané, no vzhľadom na aktuálnu situáciu sú úplne normálne. Je v poriadku obávať sa o zdravie seba a svojich blízkych. Je v poriadku cítiť obavy z neistej budúcnosti. Je v poriadku cítiť hnev, že výplata nepríde na účet v plnej výške. Je v poriadku byť rozhorčený, keď vidíte nezodpovedné správanie niektorých ľudí naokolo. Všetky tieto emócie sú v primeranej miere namieste. Čo však vhodné nie je, je šírenie paniky a poplašných správ. Už aj bez toho môže byť naša imunita oslabovaná úzkosťou z toho čo bude a tým sa môžeme stať zraniteľnejšími voči vírusu.

Nikto z nás nevie, kedy sa to skončí. Prišlo to ako blesk z jasného neba. Zo dňa na deň sa kolobeh bežného života zmenil. To si vyžaduje veľké nároky na ľudskú psychiku, ktorá sa s týmito zmenami a pocitom ohrozenia musí vysporiadať. Keďže do značnej miery nevieme ovplyvniť negatívne dopady pandémie koronavírusu na naše životy, sústreďte sa na pozitívne aspekty tejto situácie a načerpajte z nich silu na boj s neistotou, ktorú možno prežívate. Jedna z vecí, ktoré pri zvládaní tejto situácie môžu pomôcť je fakt, že sme v tom všetci spolu. Predísť tomu, aby na Vás padla ťažoba celej situácie môžete tak, že:

…nebudete na Vaše pocity ostávať sami. Zverte sa niekomu blízkemu s tým, čo prežívate. Využite jeho rameno na to, aby ste sa na ňom mohli vyžalovať. Nie je hanbou priznať, že nevládzete, že je toho na Vás veľa, že Vám deti prerastajú cez hlavu, že sa obávate toho, čo príde po skončení pandémie. Zdieľané trápenie sa stáva polovičným trápením. Nájdite si na internete podpornú skupinu rodičov, s ktorými môžete komunikovať o tom, čo sa deje, môžete sa navzájom inšpirovať v tom, ako zvládate túto situáciu a prípadne sa spoločne zasmiať ako Vám to niekedy nejde.

…nebudete podliehať panike zo zverejnených informácií, pretože mnohé z nich môžu byť tzv. hoaxami, teda poplašnými správami. Pristupujte k informáciám s chladnou hlavou, vždy si overte ich zdroj a až následne s nimi pracujte. Zbrklé reakcie vyvolávajú len zbytočný stres a paniku, ktoré môžu v tejto situácii viac uškodiť ako pomôcť. Samozrejme, že Vás nenabádame na to, aby ste všetky zverejnené informácie brali na ľahkú váhu. Treba k nim len pristupovať kriticky. Nesledujte celý deň informácie o situácii, vyčleňte si na to pravidelný čas, reláciu, či portál. Ináč budete informáciami zahltení.

…nebudete riešenie problémov odkladať na neskôr a prenášať zodpovednosť za ich riešenie na iných. Nová situácia so sebou prináša nové problémy, ktoré si vyžadujú nové spôsoby riešenia. Domáci režim fungovania môže vyvolávať pocit, že máte na vyriešenie problémov veľmi veľa času. Veď ich predsa môžete vyriešiť „potom“. Ale kedy je to „potom“? Odkladaním riešenia sa problémy môžu začať nabaľovať jeden na druhý a po dvoch týždňoch home officu sa to na Vás celé zrúti. Preto riešte problémy systematicky a hneď ako sa dá. Nikto iný to za Vás neurobí.

…nezabudnete na humor. Áno, nachádzame sa v náročnej situácii, ktorá vyvoláva skôr obavy a pocit neistoty. Tie Vám však môže pomôcť odľahčiť práve humor, ktorý je účinnou stratégiou v boji proti stresu. Ak beriete informácie a celú túto situáciu príliš vážne, môžete tým len prehĺbiť úzkosť z nadchádzajúcich týždňov. Ak by bol humor v tejto situácii považovaný za nedôstojný, neboli by internet a sociálne siete plné vtipných koláží a komentárov.

…pomôžete sebe aj iným. Už sme spomenuli, že sme v tom všetci úplne spolu. To znamená aj to, že keď pomáhame druhým, pomáhame aj sami sebe. Vymyslite aktivitu pre svoje deti a zdieľajte ju s ostatnými. Alebo napečte s deťmi koláč a nechajte ho pred dverami susedy, ktorá žije sama. Ušite rúška zo starých látok a podeľte sa s nimi. Výnimočné situácie výnimočne spájajú ľudí, aby si pomáhali.

…nebudete príliš vybočovať zo svojho stereotypu. Snažte sa udržať si v maximálnej možnej miere návyky, ktoré ste si doteraz vybudovali. Ak ste si prácu robili vždy s predstihom, nenechávajte si ju teraz na poslednú chvíľu. Ak ste chodili behať, pokračujte v tom na miestach, kde nestretnete veľa ľudí. Ak ste mali vždy vyhradený čas pre druhého rodiča Vašich detí, snažte sa uchmatnúť si tu chvíľku aj teraz. Pravdepodobne Vám nepôjde všetko tak automaticky ako za bežných okolností, ale práve tieto čriepky zo života „pred koronou“ Vám môžu pomôcť prinavrátiť pocit duševnej rovnováhy a stratenej istoty.

Ako zvládať obavy o starých rodičov a ako im pomôcť

V čase prázdnin a bežných voľných dní sú pre mnohých rodičov prvou voľbu v starostlivosti o potomkov práve starí rodičia. Nanešťastie dnes predstavujú najrizikovejšiu skupinu ľudí v súvislosti s dôsledkami ochorenia. Hoci by sa Vám iste aj v týchto chvíľach zišla ich pomocná ruka, je v záujme ich bezpečnosti, aby ste ich chtiac-nechtiac izolovali od seba a Vašich detí. Zaiste sa môžu následkom toho cítiť osamelo, Vám môže domácnosť doslova padať na hlavu, ale obavy o ich zdravie môžete rozptýliť práve tým, ak si budete istí, že sú bezpečne za dverami svojich príbytkov. V rámci spoločných aktivít s Vašimi deťmi môžete počas prechádzky prísť pod okná ich bytu a zamávať im, či sa takto na diaľku porozprávať. Využívajte na kontakt s nimi telefón, alebo ich naučiť pracovať s takými vecami ako je Skype. To im aj v budúcnosti pomôže udržať krok s vnúčatami.

Ako tráviť čas s deťmi, keď sme doma

Aby systém fungovania, ktorý si s deťmi nastavíte mohol fungovať, je dôležité, aby sa deti nenudili. Preto je nevyhnutné zabezpečiť im dostatok podnetov. Hoci to v tejto chvíli môže byť značne limitované, je množstvo zdrojov, z ktorých môžete čerpať a pripraviť tak pestrý program pre deti rôzneho veku. Po rokoch zdôrazňovania negatívnych dopadov internetu, smartfónov či tabletov konečne nachádzajú svoje nepopierateľné užitočné využitie. Osobnosti čítajú cez živé vysielanie deťom rozprávky, aby aspoň na chvíľu odbremenili rodičov, ktorí musia zvládať prácu aj domácnosť naraz. Internet je plný návodov, ako si ušiť rúško. Rodičia menších detí sa navzájom inšpirujú v tom, ako zabaviť ratolesti zavreté doma. Iste to pre žiadneho rodiča nie je jednoduché a preto Vám prinášame niekoľko tipov na to, ako deťom spestriť čas strávený doma:

Škôlkari: https://najmama.aktuality.sk/…tvorive-hry/

Školáci: https://eduworld.sk/…alebo-v-dome?…

https://mailchi.mp/…-23-4-859813?…

Staršie deti: https://tvoritalubit.com/

Pre deti a rodičov: zapojte sa do výzvy #pomáhamNAŠIM, ktorú nájdete na našom FB .

Milí rodičia, držíme Vám palce, aby ste to všetko zvládli nielen v tom fyzickom, ale aj psychickom zdraví a pohode. Ak by ste potrebovali pomoc alebo podporu, neváhajte sa na nás obrátiť. Sme tu nielen pre Vaše deti, ale aj pre Vás!

Vaša Linka detskej dôvery

Komentáre
Linka detskej dôvery napísal(a):
Dňa 01.07.2021 o 15:43

Ahoj, Maroš, Myslím, že Tvoja správa patrí do Rovesníckej poradne. Skús ju napísať tam. Ak sa chceš o tom porozprávať s odborníkmi, napíš na chat alebo e-mail Linky detskej dôvery. Kontakty nájdeš v dolnej časti stránky.

Maroš Badík napísal(a):
Dňa 01.07.2021 o 15:03

Dobrý deň, chcel by som sa prosím spýtať čo s tým Keď môj mozog nevie vyhodniť podobnú lásku mne čo ma láka lebo keď som mal 13 rokov mal som ešte takú lásku a potom neskôr som mal zdravotné problémy ,že mi nechutilo jesť a neviem či som nemal aj problém s hormónmi. Potom som mal ešte tiež frajerku ale to je taká prvá alebo skorá láska. Ale teraz ma nepriťahuje a nepáči sa mi žiadna a neviem či je to tak v poriadku. Teda neviem či je to u každého iné. Chcel by som sa prosím spýtať či to už niekde o tom nemáte,že čo robiť keď má niekto chute také lebo som to niekde čítal,že chuť na sexuálne veci a potom už nemá a s čím to súvisí či so stresom alebo to súvisí aj so psychológiou lebo aj tá sa o niečom takom niekedy hovorí.A čo môže mať niekto narušené keď ho nepritahuje asi nikto ,že má niečo narušené v organizme? Ďakujem vopred za odpoveď. Chýba mi asi taká sexuálna príťažlivosť ku druhým osobám k dievčatám pravdepodobne. Ale toto súvisí aj s psychológiou , keďže je to v súvislosti s hormónmi. Viete mi prosím poradiť. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Linka detskej dôvery napísal(a):
Dňa 18.02.2021 o 11:44

Dobrý deň, Diana, Rozhodnutie o ďalšom štúdiu je veľmi dôležité, lebo ovplyvní celý Váš budúci život. Preto si veľmi vážim, že k tomu pristupujete zodpovedne a beriete do úvahy nielen svoje túžby, ale i potreby a možnosti svojich rodičov. Rozhodnúť sa správne je ťažké a preto Vám odporúčam využiť niektorý z kontaktov na Linku detskej dôvery a porozprávať sa o tom s odborníkmi. Kontakty nájdete nižšie na tejto stránke. S pozdravom Linka detskej dôvery.

Diana napísal(a):
Dňa 18.02.2021 o 07:57

Dobrý deň som v poslednom ročníku na strednej škole. spolužiaci začali dávať prihlášky na vysokú školu no ja neviem čo mám robiť. Rada by som sa presťahovala do Ázie je to môj sen no nechcem nechať eodiciou samých ked viem ze finančne potrebujú pomoc. Neviem ani ako pokračovať ďalej a preto sa stresujem a mam depresie. Neviem ako ďalej pokračovať ďalej. Každý vdavri že je to len na mne no ja sama neviem čo skôr.

Linka detskej dôvery napísal(a):
Dňa 27.12.2020 o 22:01

Dobrý večer, Janka, Vaša správa je dosť nejasná, ale vyrozumela som, že máte problém, o ktorom sa chcete porozprávať. Zavolajte nám, alebo napíšte do chatovej alebo e-mailovej poradne. Kontakty nájdete v spodnej časti tejto stránky

jana petkovova napísal(a):
Dňa 27.12.2020 o 20:27

dobri den volam sa janka petkovova prepacte ze vyrusijem

mam trosku proglem sestra deniska ma kamarata jurko bratiaslavy janka

chcela byvat zo sestro deniska deniska neviem ci mozem

teras neviem ci mozem petko otco mozgovu prichodu si nerozmiem snim ci neviem ci mozem byvat sestra deniaska kamarata jurko bratizlavy petruzalky otco mi dal facku po ustoch nechcem nebudem doviadenia jana

Linka detskej dôvery napísal(a):
Dňa 04.12.2020 o 17:30

Dobrý deň, Natália, prosím, ak máte záujem poradiť sa o svojom probléme, využite niektorý z kontaktov na Linku detskej dôvery, ktoré sú uvedené na stránke nižšie.

Natália napísal(a):
Dňa 04.12.2020 o 16:53

Dobrý deň mám 24 rokov žijem v spoločnej domácnosti s mamou a mladšími sestrami jedna má 13 a druhá 9 a s alkoholikom, no je to hrozne ja už neviem fakt čo mám robiť iba nám nadáva kľaje po nás dennodenne pije a strašne žiarli na mamu on žiarli aj nato keď sme snou mi najradšej by bol keby e neexistovali. O mňa ani tak nejde len od mladšie sestry a mamu už sa to nedá počúvať ako i nadáva veď mu nič nespravili.Ani spať sa nedá v noci lebo robí bordel .

Linka detskej dôvery napísal(a):
Dňa 05.08.2020 o 11:06

Dobrý deň, Oliver, po nechránenom sexe je Vaša obava opodstatnená. Aby ste zistili, či partnerka nie je tehotná, mala by si urobiť tehotenský test. Môže ho kúpiť v lekárni. V budúcnosti odporúčam myslieť na ochranu pri sexe.

Oliver napísal(a):
Dňa 05.08.2020 o 08:53

Ahoj mam 18 rokov a z priatelkov po roku sme vyskušali prvy krat sex asi pred troma týždňami…bojim sa že je tehotná neviem na koho sa mam obratit uz my z toho hrabe :).. nemali sme pri sebe žiadnu antikoncepciu ani kondom tak sme sa dohodli že pre vyvrcholenim budem ejakulovať mimo nej tak som to aj urobil neurobil som sa vnej ale mimo … ale aj tak mam strach že naprjek tomu može byt tehotna možte my poskitnut na to váš seriózny nazor??? :/

Pridaj komentár


Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk