Verejná zbierka

19.05.2019 / 12:25

Spoločnosť priateľov detí-Li(e)nka dlhodobo realizuje projekt Linky detskej dôvery v Košiciach. Za obdobie jej prevádzky sme prostredníctvom poradenských služieb, ktoré poskytujeme dištančnou formou telefonicky, e-mailom, prostredníctvom chatu, rodičovskej linky, školskej poradne poskytli pomoc viac ako 100 tisícom detí, dospievajúcim ale i dospelým.

Okruh problémov, s ktorými sme pomohli je rozsiahly, od bazálneho medziľudského kontaktu, pochopenia problémovej situácie, podpory našich klientov, cez školské, osobné, rodinné problémy až po ťažké sociálne a psychické problémy, rozvodové problémy, spory o deti. Našimi klientmi sú predovšetkým deti a dospievajúci, ktorí sa častokrát nedokážu bez pomoci a sprevádzania orientovať v týchto, pre nich náročných situáciách, potrebujú vypočuť, poradiť, podporiť, čoho sa im mnohokrát nedostáva v ich prirodzenom sociálnom prostredí.

Okrem toho realizujeme viacero projektov, robíme vzdelávacie, preventívne a iné aktivity interaktívnou formou v prostredí rôznych vzdelávacích inštitúcií, podporujeme zapojenie dobrovoľníkov do našej činnosti, realizujeme projekt rovesníckeho poradenstva a mnohé ďalšie…

Činnosti, ktoré robíme si okrem iného vyžadujú i finančnú podporu. Z toho dôvodu sme od novembra 2017 do mája 2018 realizovali v spolupráci s prevádzkou MISHTE Sandwich verejnú zbierku na podporu prevádzky našej organizácie a jej aktivít.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prostredníctvom tejto verejnej zbierky prispeli a pomohli tak pri realizácii našich aktivít.

Príloha: Predbežná správa

Príloha: Záverečná správa

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 14:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk