Linka detskej dôvery - poskytovanie poradenských, preventívnych, informačných a edukačných služieb pri ochrane práv detí a mládeže na Slovensku

27.01.2022 / 14:39

Úspešná spolupráca s Ministerstvom spravodlivosti SR pokračovala aj v roku 2021. Po úspešnych projektoch, ktoré sme realizovali v roku 2019 a 2020 sa i v roku 2021 Linka detskej dôvery uchádzala o projekt zameraný na podporu a ochranu ľudských práv, so zameraním na práva detí a mladých ľudí.

Veľmi si vážime, že sa nám tento projekt podarilo s podporou Ministerstva spravodlivosti SR zrealizovať a v roku 2021 sme tak mohli poskytovať naše služby všetkým, ktorí sa na nás obrátili.

Počas realizácie projektu sme vykonávali odborné poradenské služby tímom odborných poradcov prostredníctvom našich poradenských kontaktov – telefónom, e-mailom, chatom a e-mailovým poradenstvom. Rovnako sme pokračovali i v projekte rovesníckej internetovej poradne. Poradenstvo sme poskytovali 2262 poradenských hodín počas ktorých naše služby využilo 1953 klientov. Okrem toho, v rovesníckej poradni v roku 2021 tím rovesníckych poradcov reagoval na celkovo 953 podnetov, z toho 248 poradenských a 705 podnetov verejnosti. Počas celého roka sme vykonávali monitoring tém, ktoré sa týkali porušovania ľudských a detských práv ako i ďalších negatívnych javov. S týmito problémami sa nám ozvalo 326 klientov, ktorým sme sa zo všetkých síl snažili erudovane odpovedať. Do realizácie projektu bolo zapojených viac ako 2500 účastníkov.

Žiaľ, i napriek všetkej snahe celého tímu poradcov sa nám nepodarilo poradiť a pomôcť každému. Počas roka sme zaznamenali i viac než 700 nezodpovedaných hovorov, ktoré nebolo možné z kapacitných dôvodov vybaviť. Veríme však, že sa budeme naďalej v dostupnosti zlepšovať a že tu budeme i naďalej pre tých, ktorí našu pomoc potrebujú!

Úprimne ďakujeme Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky za finančnú podporu, bez ktorej by sme tento projekt nemohli realizovať.

Projekt Linka detskej dôvery – poskytovanie poradenských, preventívnych, informačných a edukačných služieb pri ochrane práv detí a mládeže na Slovensku je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk