Poradenstvo bez bariér

08.09.2016 / 11:00

Projekt Poradenstvo bez bariér sme úspešne ukončili k 31.10.2012. Jeho výsledok nás samých prekvapil – počet e-mailových kontaktov sa oproti predošlému roku zdvojnásobil. Projekt naštartoval internetové poradenstvo a jeho skončením sa táto služba Linky detskej dôvery nekončí. Práve naopak, budeme v nej ďalej pokračovať. Preto píšte, mailujte, určite vám na váš mail budeme odpovedať.

Projekt Poradenstvo bez bariér je zameraný na poskytovanie psychologického a sociálneho poradenstva deťom a rodičom formou e-mailového poradenstva. Táto forma poradenstva je dostupná i pre klientov, ktorí by sa inak k odborným službám ťažko dostali, napr. klienti sluchovo postihnutí, s poruchami reči, deti so sociálne ohrozeného prostredia a pod. Chceme pomôcť pri rôznych problémoch, vrátane takých závažných ako sú týranie, zneužívanie, zanedbávanie, šikanovanie, závislosti, či problémy v rodine. Táto forma poradenstva môže prispieť k zlepšeniu kvality života nielen zdravých detí , ale i detí a mládeže so zmyslovým a telesným postihnutím . Projekt budeme realizovať v čase od 12.12.2011 do 31.10.2012.

Tento projekt podporila Nadácia Tesco v spolupráci s nadáciou Pontis.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk